Meny
header_1400x1050

HÅLLBARHET

Att ta hand om vår närmiljö är vårt dagliga kall. Att lämna efter oss en bättre jord än den vi tog över är vårt löfte för framtiden.
Vår miljömedvetenhet har djupa rötter och vi har alltid legat i framkant när det gäller att skydda och bevara landskapet.

HÅLLBARHET

I början av 1980-talet blev Mezzacorona, moderkooperativ för varumärket Rotari, initiativtagare till ”Kvalitetsprotokoll för vinframställning i Trentino”, som inrättades för att reglera odlingsmetoderna, anläggning av nya vinodlingar, bevarandet av grönområden och alla åtgärder för ett hållbart jordbruk.Idag reglerar protokollet 90 % av regionen Trentinos druvproduktion, vilket innebär att alla odlare som är medlemmar i kooperativet Mezzacorona bedriver vinodling av hög kvalitet där man slår vakt om landskapet och säkerställer respekten för miljön.En teknisk kommitté kontrollerar att protokollets regler iakttas och testar alla nya metoder eller produkter innan de införs i odlingen.Rotari tillämpar tillsammans med Mezzacorona alla typer av åtgärder som förbättrar säkerheten och hållbarheten. Sakkunniga agronomer hjälper odlarna i varje beslut och håller dem uppdaterade om teknikens framsteg inom odling. De första som får njuta av en hälsosam miljö och användningen av miljövänliga tekniker är odlarna som själva bor i området. 

Användningen av kemikalier är reducerad och genom åren har det införts alternativa metoder såsom korrekt användning av koppar och svavel (som även får användas inom ekologisk odling), införandet av nyttoinsekter i odlingen och användningen av ”sexuell förvirring”, en metod för ekologisk bekämpning av skadeinsekter där användningen av feromoner (”sexuella dofter” som hindrar hannen hos den skadliga insekten att hitta och befrukta honan) begränsar deras fortplantning.En noggrann och konstant skötsel av plantorna ger optimal ventilation och ett naturligt fytosanitärt skydd av vindruvsklasen. Stor tonvikt läggs på att studera jordmånen och vinodlingarnas placering.

Vidare är vinhuset Rotari engagerat i produktionen av ren energi i syfte att bli oberoende på detta område. Merparten av vinkällarna är placerade under jord för att kunna bibehålla låg temperatur. Solpaneler och solcellsanläggningar producerar över 2 miljoner kW per år och större delen av den energi som krävs kommer från vattenkraftverk.

Droppbevattningssystemen optimerar effektiviteten i vattenanvändningen och säkerställer att vattnet endast används där det behövs, vilket minskar onödigt slöseri med vatten.
Stor vikt läggs vid att minska avfallet och koldioxidutsläppet. I största möjliga mån används lokalt tillverkade material och varor. Allt avfall källsorteras så mycket som möjligt.

Certifieringar